O mně

MUDr. Sédégnan  Florent  Natabou

Chci s pacienty více komunikovat a pomáhat jim i jinak než jen předepisováním léků, které ani v některých nejsou nutné. Zaměstnaným pacientům v Bílině vycházím vstříc neobvyklými ordinačními hodinami. Všichni pacienti mají také mé číslo mobilního telefonu a mohou kdykoliv zavolat, když potřebují radu nebo konzultaci. Chci jim být na blízku, když potřebují.

„Myslím si, že lékař by se měl o své pacienty starat průběžně a ne, jen do doby, než opustí dveře ordinace.“

A ) Odkud pocházím

Pocházím z Beninu (Républika Benin), což je stát v Západní Africe ležící u Guinejského zálivu. Narodil jsem se v apolitické ateistické rodině chudších poměrů. Na gymnáziu jsem vynikal ve studiích, a tak jsem se mezi nejlepšími maturanty dostal do výběru studentů, kteří dostali stipendium a mohli jet studovat vysokou školu do zahraničí. Po vojně v roce 1985 jsem se rozhodoval mezi několika evropskými státy a jsem vybral si tehdejší Československo. “Stát jako takový jsem neznal, ale věděl jsem, že je tu medicína, kterou jsem chtěl studovat, na vysoké úrovni. Vždyť mnoho Čechů se zasloužilo o důležité medicínské výzkumy.

B )  Studium a praxe

Po roční jazykové škole v Mariánských Lázních jsem se jako mladý student dostal na Masarykovu univerzitu v Brně a vystudoval 6-ti letý obor všeobecné lékařství a poté ještě specializaci z chirurgie. Po studiích jsem působil jako lékař v Jevíčku, na záchrance v Děčíně či Praze a jako praktický lékař v Mladé Boleslavi. Důvod, proč jsem si nyní otevřel ordinaci v Bílině, je pro mě samozřejmý: “Je tu praktických lékařů nedostatek. Chtěl jsem působit tam, kde budu zapotřebí.“

C )  Odbornost

  • Všeobecné lékařství
  • Atestace z chirurgie
  • Atestace z všeobecného praktického lékařství
  • Licence z urgentní medicíny

D ) Jazyková  výbava

  • Čeština
  • Francouzština
  • Angličtina
  • 5 afrických jazyků